THEO LAURIJSEN

Terug

THEO LAURIJSEN

K U N S T E N A A R - V O R M G E V E R


Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie(EU).

Persoonsgegevens die wij verwerken.
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mail adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij gebruiken.

Het maken van een foto waarop een persoon staat is op zich geen persoonsgegevens .Wij werken niet met speciale software die gezichten kunnen herkennen. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen ongeacht de leeftijd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld neem dan contact met ons op.

Cookies

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken. Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Theo Laurijsen verwerkt klant persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Contact te leggen via telefoon of e-mail
- Het afhandelen van facturen

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij werken niet met geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren.

Theo Laurijsen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen die de belastingdienst aan ons opleggen.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Theo Laurijsen deelt geen gegevens met derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek bij ons in dienen. Wel vragen wij om een identiteitsbewijs zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door U is gedaan.

Theo Laurijsen neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Als U het idee hebt dat Uw gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact op met ons.Telefoon: 040-2217263
E-mail: laurijsen.theo@gmail.com